Suzuki An Việt

Địa chỉ : Km 12 + 300 QL 1A Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Điện thoại : 097.681.26.25 Mr. Huy

Email : vuhuy1403@gmail.com

Website : suzukigiaiphong.com