Suzuki An Việt

Địa chỉ : Km 12 + 300 QL 1A Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Điện thoại :  0971 79 6479 Mr. Long

Email : longdt.suzukianviet@gmail.com

Website : suzukigiaiphong.com